امیرحسینامیرحسین، تا این لحظه 6 سال و 2 ماه و 9 روز سن دارد

امیر یل مامان

اربعین حسینی تسلیت باد.

اربعین آمد دلم از غم شکست جمله هستی باز در ماتم نشست چرخ گردون از سیاهی جامه بست بند بند کائنات از هم گسست کودک و پیروجوان ، برسینه ،دست در عزایت نوحه خواند تا که هست کاروان می آید از شهر دمشق . بر سرخاک شه سلطان عشق . کاروان با خود رباب آورده است بهر اصغر شیر و آب آورده است . کاروان آمد ولی اکبر نداشت . ام لیلا شبه پیغمبر نداشت . کاروان آمد ولی شاهی نبود . بر بنی هاشم دگر ماهی نبود. اربعین حسینی برعاشقان حسین(ع) تسلیت باد.   ...
21 آذر 1393
1